10,000 تومان

Managing Fever in Children: A National Survey of Parents’ Knowledge and Practices in France

فرمت ترجمه : word
رشته : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 15
سال انتشار مقاله : 2013

 

توضیحات

پرستاري از کودکان در برابر تب: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه

چكيده:

مقدمه: شناسایی اهدافی برای پیشرفت برخورد والدین در مدیریت تب در کودکان اولین قدم در کاهش سیستم بهداشت و درمان بیش از حد(پربار) مرتبط با این علامت رایج است.

هدف ما مطالعه ی آگاهی و رفتار والدین در مدیریت علایم تب در کودکان در فرانسه در مقایسه با توصیه های (پیشنهادات) فعلی می باشد.

روش ها: ما یک مطالعه ی ملی تجربی بین سال های 2007 و 2008 از پزشکان عمومی فرانسه متخصصین اطفال و داروسازان انجام دادیم. از این متخصصان مراقبت های بهداشتی (HPs) خواسته شد تاد 5 بیمار متوالی از 1 ماه تا 12 سال مبتلا به تب را همراه با یکی از اعضای خانواده تا 48 ساعت را تحت نظر بگیرند.

جهت انجام پروژه حقوق به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام پروژه روانشناسی به لینک مربوطه مراجعه کنید .

والدین به یک پرسشنامه در مورد آگاهیشان از تب در کودکان و نگرششان در مورد آن پاسخ دادند. ما از یک مدل رگرسیون محاسبه ای به منظور بررسی اثرات مشترک(توام) بیمار و متغیر های سطح HP استفاده کردیم.

نتایج: در کل 1534 HP ، 6596 کودک را تحت نظر گرفتند. تطابق والدین با پیشنهادات اخیر برای روش های اندازه گیری دما، آستانه ی مشخص کننده ی تب و درمان فیزیکی و دارویی به ترتیب 89%، 61%، و 23% بود.

والدین به یک پرسشنامه در مورد آگاهیشان از تب در کودکان و نگرششان در مورد آن پاسخ دادند. ما از یک مدل رگرسیون محاسبه ای به منظور بررسی اثرات مشترک(توام) بیمار و متغیر های سطح HP استفاده کردیم.

آنالیز چند سطحی چند متغیره، یک اثر HP قابل توجهی نشان داد. به طور کلی تطابق بالا با پیشنهادات، با سطح آموزشی بالای والدین مرتبط شده بود و HP در مورد یک متخصص اطفال بودن بحث کرد.

نتیجه گیری: در فرانسه، دانش و رفتار والدین مرتبط با مدیریت علایم تب در کودکان اغلب از پیشنهادات متفاوت است. مداخلات هدفمند آموزش بهداشت برای مدیریت موثر علایم تب در کودکان مورد نیاز است.

مقدمه :

تب یک علامت رایج در کودکان است. تب معمولا به یک بیماری خود محدود شونده مرتبط شده است و اثر اصلی آن، ناراحتی است. با این حال، این علامت به دفاتر بیش از حد پزشکان عمومی (GPs) و متخصصان اطفال مبتنی بر دفتر و نیز کلنیک ها و بخش های اورژانس کودکان کمک می کند.

تصورات غلط توسط والدین و متخصصان مراقبت بهداشتی (HPs) در مورد علل جدی نادر مثل عفونت های باکتریایی شدید با تب جدا شده و عوارض خاص تب شروع می شود، منتج به ترس از این علامت شده است.

برای توجیه مدیریت تب در کودکان، چند آژانس(سازمان) بهداشتی ملی و جوامع پزشکی پیشنهاداتی برای HPs و جزواتی برای والدین با گام های کلیدی برای هدایت مدیریت علایم تب توصیه کرده اند.

این گام ها شامل روشی برای اندازه گیری دما، آستانه ای برای مشخص کردن تب، نشانه هایی برای شروع درمان دارویی تب، و درمان های فیزیکی و دارویی می شود. از بین بردن شکاف(وقفه) بین پیشنهادات و رفتارها(شیوه ها) می تواند کیفیت مراقبت از کودکان را افزایش دهد.

اولین قدم برای از بین بردن این فاصله درک علل این شکاف از طریق اندازه گیری دانش و رفتارهای والدین و HPs مرتبط با تب در کودکان است. مطالعات موجود نشان می دهد که ترس از تب، برای 40 سال از اولین توصیف آن ادامه داشت و نشان می دهد که دانش و رفتار والدین با برخی از توصیه ها توافق ضعیفی دارند.

با این حال، این مطالعات، شواهدی برای وضعیت فعلی دانش و رفتار والدین ایجاد نمی کند زیرا آنها پیشنهادات جدیدی را که ممکن است دارای اثراتی بوده باشند یا به طور بالقوه توسط تجهیزات مبتنی بر بیمارستان یا یک طراحی گذشته نگر انتشار می دهند.

هم چنین هیچ مطالعه ای، یک پزشک با احتمال بالا یااثر مرکزی در آنالیز های آماری را در نظر نگرفته است. ما یک مطالعه ی آینده نگر، مقطعی، ملی از دانش و رفتار والدین مرتبط با علایم تب در کودکانشان در فرانسه در مقایسه با پیشنهادات اخیر انجام دادیم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of