12,000 تومان

Management accounting and corporate governance: An institutional interpretation of the agency problem

فرمت ترجمه : word
رشته : حسابداری
تعداد صفحات ترجمه : 31
سال انتشار مقاله : 2006

 

توضیحات

حسابداری مدیریت و حاکمیت شرکتی : تفسیر نهادیِ مسئله نمایندگی

چکیده:

با توجه به چالشِ تئوری نمایندگیِ اقتصادی در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز تئوری نهادی،این مقاله به تجزیه و تحلیل کاربرد حسابداری مدیریت در حاکمیت شرکتی می پردازد تئوری سازمانی پیشنهاد شده در مورد نمایندگی ،با نهاد های خردِ یک سازمان در ارتباط بوده و در این نهادها،فعالیت حسابداری مدیریت همراه با آگاهی از محیط پیرامونِ سهام داران و بازیگران خارجی،نقش مهمی ایفا می کنند . جهت انجام پروژه مدیریت به لینک مربوطه مراجعه کنید .

لذا این مقاله به شناسایی فعالیت حسابداری مدیریت در دوران رسوایی انرون ، خواهد پرداخت.گرچه تکنیک های مرتبط با حسابداری مدیریت استراتژیک توانسته اند به خوبی با حاکمیت شرکتی سازگار شوند اما تئوری سازمانی پیشنهاد شده در مورد نمایندگی به شناسایی مشکلات بین CEO و اجراء استراتژی ها در حوزهِ حسابداری مدیریت استراتژیک ،می پردازد

مقدمه:

حاکمیت شرکتی به عنوان یک مفهوم نسبتا مبهم همراه با ضوابط قانونی محدود ، در حال حاضر در بسیاری از حوزه های مختلف مانند سازمان های اقتصادی، استراتژی شرکت، فناوری اطلاعات و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مورد استفاده قرار می گیرد. اما چه اصولی در حاکمیت شرکتی بیشتر مد نظر قرار می گیرند؟ در ارتباط با رسوایی انرون،مسئله گزارشگری و حسابرسی مالی به وضوح در کانون توجه قرار گرفت.

همانطور که این رسوایی گسترش یافت، مشخص شد که بانکداران و تحلیلگران سرمایه گذاری نیز در این کلاهبرداری دخیل بوده اند. انرون و سایر رسوایی های دیگر همگی در حوزه حسابداری مالی،امور املی و بانکداری دیده شده و همواره سعی شده تا نقش عوامل بروز چنین مشکلاتی ،چندین بار مورد بررسی قرار گیرد .

به نظر می رسد که حاکمیت شرکتی موثر بر اساس تفاسیرِ متخصصین و دانشگاهیان رواج یافته و یکی از مواردی که بدان اشاره شده” استفاده از دیوار چین در بانک ها” بخصوص در حوزه بازارهای کارآی سرمایه می باشد(گوردون 2002)

این مقاله نشان می دهد که بسیاری از فعالیت های انجام شده که با حسابداری مدیریت در ارتباط اند در حوزه حاکمیت شرکتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. لذا بدون توجه به مسئولیتِ حسابرسان و قانون گذاران در کنترل خارجی ،حاکمیت شرکتی ایده آل نیاز دارد که فعالیت های نظارتی و گزارش گری داخلی به خوبی در سازمان مورد اجراء قرار گیرند.

همچنین با توجه به اینکه اختلاف بین حسابداری مدیریت و مالی بسیار زیاد است بنابراین نمی توان همواره از حسابداری سازمانی در این حوزه استفاده نمود. در نهایت،این تحقیق نشان می دهد نگرانی های گسترده در زمینه عدم کنترل حرفه ای با کمک تکنیک هایِ حسابداری مدیریت (اسکاپنز و همکاران 2003 )زمانی تشدید می شود که متخصصین در مقایسه با مدیران داخلی،از استقلال کافی برخوردار نباشند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of