12,000 تومان

Exploring an on-line course applicability assessment to assist learners in course selection and learning effectiveness improving in e-learning

فرمت ترجمه : word
رشته : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 26
سال انتشار مقاله : 2017

 

توضیحات

ارزيابيِ كاربردي بودنِ دوره آموزشی آنلاین برای کمک به فراگيران در انتخاب دوره و بهبود یادگیری از طريقِ یادگیری الکترونیکی

چكيده:

با توسعه یادگیری الکترونیک مبتنی بر وب (یادگیری الکترونیکی)، تعداد زیادی از كتاب هايِ یادگیری الکترونیکی در زمینه های مختلف علمی در دسترس خواهند بود. در نتیجه، انتخاب برنامه های آموزشی مناسب از ميانِ مجموعه داده های گسترده ای از گزینه های یادگیری الکترونیکی ،می تواند برای آموزگاران گیج کننده باشد.

جهت انجام پروژه حقوق به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام پروژه روانشناسی به لینک مربوطه مراجعه کنید .

در این مقاله، ما به ارزيابيِ كاربردي بودنِ دوره آموزشی آنلاین (OCAA) 111 برای کمک به زبان آموزان در انتخاب دوره ،خواهيم پرداخت. این رويكرد، بر اساس تجزیه و تحلیل آماری ِ ویژگی های فردی فراگير و استراتژی تدریس دوره آموزشی آنلاین ،انجام مي شود. سه ویژگی اصلیِ اثر گذار بر اثربخشيِ يادگيري الكترونيكي عبارتند از: “سبک یادگیری”، “نوع یادگیری رفتاری” و “دانش پيشين “.

در اين سه دوره آموزشيِ آنلاين،از تكنيك هاي آموزشي متعدد استفاده شده و يك آزمايشِ دو مرحله اي نيز جهت ايجاد مدل 111 و بررسي اثربخش بودن،بازدهي و عملكرد آن،انجام خواهد شد یافته های تحقیق نشان می دهند که با کمک OCAA، اثربخشی یادگیری الکترونیکی بهبود می یابد. بنابراین، OCAA می تواند به يادگيرندگان جهت پیدا کردن دوره های متناسب با ویژگی های فردی خود ،كمك نموده و توانایی یادگیری الکترونیکیِ آن ها را بهبود بخشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of