10,000 تومان

Enhanced Bee Colony Algorithm for Efficient Load Balancing and Scheduling in Cloud

فرمت ترجمه : word
رشته : کامپیوتر
تعداد صفحات ترجمه : 16
سال انتشار مقاله : 2016

 

توضیحات

استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل براي متعادل سازي و زمانبنديِ بار موجود در ابر

چکیده:

رايانش ابري،يكي از روش هاي اميدوار كننده در ارائه منابعِ مختلف به مشتريان بر اساس درخواستي كه داشته اند و با كمترين هزينهِ ممكن،مي باشد . زمان بنديِ هزينه ها و متعادل سازي بار ،از جمله مشكلات اصليِ رايانش ابري به شمار مي رود. روش هاي متعادل سازي بار از تجمع بار اضافي در مراكز داده ها و ديتاسِنترها،جلوگيري مي كنند.

جهت انجام پروژه دانشجویی کامپیوتر به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام پروژه دانشجویی برق به لینک مربوطه مراجعه کنید .

زماني كه VM ها بر اساس فعاليت هاي مختلف،بيش از حد بارگذاري شوند اين فعاليت ها بايد به ديتاسنترهاي ديگري انتقال يافته تا كيفيت سرويس(QoS) حفظ شود.اين مقاله،به بهينه سازيِ الگوريتم كلوني زنبورعسل براي متعادل سازي بار در محيط ابري،اشاره دارد.

از رفتار كاوش گرايانهِ زنبورهاي عسل جهت متعادل سازي بار در تجهيزات مجازي،استفاده شده است فعاليت هاي حذف شده از VM هاي بيش از حد بارگذاري شده،همانند زنبورهاي عسل بوده و VM ها نيز همانند منابع ذايي،در اين مقاله در نظر گرفته شده اند.

روشِ پيشنهادي مي تواند تعداد چرخش و انتقالاتِ VM را به حداقل رساند. نتايج آزمايشي نشان مي دهند كه بهبود قابل توجهي در ارائه QoS به مشتريان،حاصل شده است

مقدمه:

رايانش ابري،فناوريِ نوظهوري بوده كه به شدت به اينترنت متكي است و در آن،تمام داده ها و برنامه هاي كاربردي بر روي ديتاسنتر قرار گرفته و اين داده ها از هزاران كامپيوتر متصل به يكديگر به شيوهِ كاملا پيچيده،تشكيل شده اند.

ارائه دهندگان ابرها،نحوه استفاده از منابع را مدلسازي مي كنند. در اينترنت،مشتريان بر اساس هزينه اي كه انجام مي دهند و نيز ميزان استفاده و دسترسي به منابع مورد نياز،مي توانند از قدرت محاسبه، نرم افزارها،فضاي ذخيره سازي و غيره استفاده نمايند.

مشتريان،ديتاسنترها و سرورهاي توزيع شده،از اركان اصليِ سيستم ابري محسوب مي شوند.ديتا سنتر يا همان مركز داده ها،مجموعه اي از سرورهاي داراي برنامه هاي كاربرديِ مختلف بوده كه مي توانند ذخيره سازي را تسهيل نمايند. كاربر نهايي به منظور ساتفاده از برنامه هاي مختلف،بايد به ديتا سنتر متل باشد معمولا يك ديتاسنتر،براي كاربران دور دست مناسب تر است . سرورهاي توزيع شده،بخشي از محيط ابري بوده كه از طريق اينترنت مي توان به برنامه هاي مختلف دسترسي داشت .

به منظور تضمينِ زمان بندي درستِ QoS و متعادل سازي بار بينِ نودها،نياز به محيط ابريِ توزيع شده،مي باشد در رايانش ابري،بازدهيِ QoS در رضايتمندي مشتريان،از اهميت بسيار بالايي برخوردار است .

هدف يك مكانيزمِ موثرِ متعادل سازي بار ،افزايش زمانِ اجراءِ برنامه هاي درخواستيِ كاربر است اين مكانيزم مي تواند عدم تعادل در سيستم را كاهش داده و دسترسي كاربر به سيستم را ساده تر نمايد .

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of