12,000 تومان

Effect of the B4C content and the milling time on the synthesis, consolidation and mechanical properties of AlCuMg-B4C nanocomposites synthesized by mechanical milling

فرمت ترجمه : word
رشته : متالوژی
تعداد صفحات ترجمه : 22
سال انتشار مقاله : 2017

 

توضیحات

تاثير محتويات B4C و مدت زمانِ آسياب كاري بر ويژگي هاي مكانيكي،انسجام و تركيبِ نانوكامپوزيت هاي AlCuMg-B4C توليد شده با كمك روش آسياب مكانيكي

چکیده:

در اين مقاله، نانوكامپوزيت هاي AlCuMg-B4C تقويت شده با كمك ذرات B4C توليد شده با استفاده از روش پرس داغ و آسياب مكانيكي،مورد بررسي قرار مي گيرند. پودرهاي نانوكامپوزيتِ AlCuMg-B4C ابتدا به مدت 25 ساعت آسياب شده سپس در خلا دردماي 560 درجه س و 300 MPa. پرس داغ شدند.

نانوساختار،چگالي،سختي و مقاومت كششيِ نانوكامپوزيت هاي AlCuMg-B4C به عنوان تابعي از مدت زمان آسياب كردن و محتويات B4C ارزيابي شدنتايج نشان مي دهند كه چگاليِ نانوكانپوزيت هاي AlCuMg-B4C در شرايط پرس داغ با افزايش محتويات B4C و افزايشِ مدت زمان آسياب كردن،كاهش يافته است آلياژ تقويت نشده AlCuMg از چگاليِ نسبتا بالايِ 99.2 درصدي برخوردار بوده كه اين ميزان، نسبت به نانوكامپوزيت هاي AlCuMg-15 wt% B4C توليد شده با كمك آسياب كردن به مدت 25 ساعت،در سطح بالاتري قرار دارد.

جهت انجام اکسل به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام اکسس به لینک مربوطه مراجعه کنید .

ميزان سختيِ نانوكامپوزيتِ پرس داغ نيز نسبت به نانوكامپوزيت هايِ پرس داغِ توليد شده با استفاده از روشِ سنتيِ متالوژيِ پودري نيز بيشتر است آلياژ AlCuMg-10 wt% از نانوكامپوزيت هاي B4C توليد شده با روش آسياب به مدت 6 ساعت از مقاومت كششيِ بالايي 332 MPa برخوردار است.

مقدمه:

كامپوزيت هاي ماتريس فلزي كه از ويژگي هاي مكانيكي و فيزكيِ مطلوبي برخوردار هستند در مواد مسلح شده و ماتريسي ،از مزيت هاي زيادي بهره مند مي باشند فلزات مختلفي كه به عنوان مواد ماتريسي استفاده شده جهت توليد كامپوزيت هاي جديدي نظير كاميوزيت هاي ماتريس آلومينيوم جهت استفاده در صنايع هدايي،خودروسازي و نظامي، بكار برده مي شوند.

ويژگي هاي مهم آلياژهاي AL عبارتند از: نسبت مقامت به وزن بالا،قابليت چكش پذيري مطلوب،سختي زياد و مقاومت بالا به آب،اين ويژگي ها باعث شده از آلياژهاي فوق جهت توليد كامپوزيت هاي ماتريس فلز يا نانوكامپوزيت ها؛بتوان استفاده نمود.رفتار خوردگي و مقاومت مكانيكيِ آلياژهاي AL را مي توان با افزودن ذرات سراميكي نظير B4C, SiC, Al2O3 و TiC. بهبود بخشيد.

B4C يكي از مهم ترين مواد سراميكي بوده كه از ويژگي هاي مطلوبي نظير مقاومت بالا،چگالي كم،سختي بالا،پايداري شيمياييِ مطلوب و توانايي جذبِ نوترونيِ ايده آل، برخوردار است.

“تكنيك پرس داغ “كه در صنعت متالوژي پودري استفاده مي شود جهت توليدِ ذرات ريزي با چگالي كم به ذراتي با چگالي زياد،مورد استفاده قرار مي گيرد.اين تكنيك از دو فرآيندِ سينترينگ(تف جوشي) و چگالش استفاده مي كند.

دماي بالا و فشار با چگالش پايين نيز در اين روش كاربرد دارد به عبارت بهتر،روش مذكور يكي از ساده ترين شيوه ها جهت توليد موادي با نانوساختار مطلوب و چگاليِ حجمي بالا است پودرهاي كامپوزيتي يا آلياژي در دماهاي بالا به مدت چند دقيقه تا چند ساعت قرار مي گيرند. توانايي تغيير شكل ذرات با كمكِ دماي بالا افزايش يافته لذا مي توان قابليت چگالشِ ذراتِ پرس شده را بهبود بخشيد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of