12,000 تومان

Design of hydraulic structures considering different sheetpile configurations and flow through canal banks

فرمت ترجمه : word
رشته : عمران
تعداد صفحات ترجمه : 21
سال انتشار مقاله : 2016

 

توضیحات

طراحی سازه های هیدرولیکی با توجه به اشكال مختلف شمع سپری و جریان از طریق کانال ها

چکیده:

در اين مقاله، ميزان نشستِ سازه هاي هيدروليكي با توجه به جريان از طريق كانال بررسي خواهد شد. مدل کامپیوتری با استفاده از روش عنصر محدود در اين مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اشكال مختلفی از شمع سپری که تحت تاثير طبقات سازه ،قرار دارد نيز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که گسترش عرضی شمع سپری كه در کف بنا به درون کانال هدايت مي شود تاثیر بسیار كمي بر تلفات نشت(تراوش)،نيروهاي بالا برنده و گرادیان خروجی در انتهای کف ،مي گذارد.

جهت انجام پروژه دانشجویی معماری به لینک مربوطه مراجعه کنید .

جهت انجام پروژه دانشجویی عمران به لینک مربوطه مراجعه کنید .

به همین ترتیب، تجهيزِ کف با شمع سپری از سه طرف، چندان روش موثري نبود. هنگامی که طبقه پایین با كمك شمع سپری در تمام جهات پوشانيده مي شود اين كار باعث كاهش چشمگيرِ گراديان خروجي خواهد شد علاوه بر این، تمام اشكال مختلف شمع سپری ،اثر ناچیزی بر تلفات آن خواهند داشت موثر ترين اشكال شمع سپری زماني به دست مي آيد كه دو رديف از شمع سپری در مركز و انتهاي كف قرار گرفته و به فاصله چندين متر اطراف كانال قرار گيرند.

اين امر نيز باعث كاهش قابل توجهِ گراديان خروجي شده و تاحدودي سبب افزايش نیروی بالا برنده در مقايسه با ساير اشكال شمع سپری مي شود اين مقاله نشان مي دهد كه آناليز دو بعديِ شمع سپری باعث شده بتوان مقدار گراديان خروجي و نيروي بالابرنده را دربر روي سازه هاي هيدروليكي تخمين زد.

مقدمه:

اكثر سازه هاي هيدروليكي نظير آب بندها ،سدبندها و سدها كه بر روي خاك هاي نفوذ پذير ساخته مي شوند داراي شمع سپری به عنوان عامل محافظتي در برابر جابه جايي ها و نفوذ مي باشند با اين حال طراحيِ سنتيِ چنين سازه هايي با كمك يك يا دو رديف شمع سپری در امتداد عرض كانال گسترش يافته است اين محدوديت در ارزيابي عملكرد پيكربندي شمع سپری به خاطر استفاده از آناليز هاي دوبعدي جهت بررسي شمع سپری مي باشد حتي با كمك آناليز هاي 3 بعدي نيز،جريان آب درون كانال تغيير مي يابد “احمد و بازارا ” به بررسي تاثير عرض كانال بر جريان آب درون كانال كه باعث محاسبات نه چندان دقيق موقعيتِ شمع سپری مي شود،پرداختند.

اخيرا احمد و البودي ،تاثير اشكال مختلف شمع سپری را با در نظر گرفتن جريان درون كانال، مورد برري قرار دادند با اين حال،اين مقاله داراي دو محدوديت مهم است:1)توجه چنداني به جريان اشباع نشده درون كانال ها نداشته و 2) تنها تعداد محدودي از اشكالِ شمع سپری را مورد بررسي قرار داده است.

با توجه به مطالعات فوق،مي توان پي برد كه تاثير شمع سپری بر تلفات نفوذ پذيري،بالابرنده بر سازه و گراديان خروجي به خوبي بررسي نشده است در اكثر مطالعات پيشين،نتايج مطلوبي در مورد جريان درون كانال به دست نيامده است لذا هدف اصليِ اين مقاله،ارزيابي تاثير اشكال مختلف شمع سپری در كف سازه هاي هيدروليكي بر تلفات نشست،بالابرنده و گراديان خروجي در قسمت پاييني كفِ بنا،مي باشد نشستِ كانال نيز مسئله مورد توجهي خواهد بود مدلِ ون ﮔﻨﻮﺧﺘﻦ نيز جهت بررسي جريان اشباع نشدهِ درون كانال استفاده خواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی سازه های هیدرولیکی با توجه به اشكال مختلف شمع سپری و جریان از طریق کانال ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *