15,000 تومان

Cost of capital and earnings transparency

فرمت ترجمه : word
رشته : حسابداری
تعداد صفحات ترجمه : 43
سال انتشار مقاله : 2017

 

توضیحات

هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

چکیده:

بر اساسِ شواهد به دست آمده از این مقاله، شرکت هایی با درآمد شفاف تر، از هزینه سرمایه کمتری بخوردارند. لذا شاخص شفافیت درآمد را مبنا قرار می دهیم به طوری که درآمد و تغییر در درآمد به صورت همزمان با بازده، تفاوت داشته باشد.

همچنین ارتباط منفیِ معناداری بین شاخص شفافیت و مازاد متعاقب و پرتفوی بازده متوسط و هزینه های مورد انتظار سرمایه ، حتی بعد از کنترل عوامل بیان شده، به هزینه سرمایه را مشاهده کردیم.

مقدمه:

بر اساسِ شواهد به دست آمده از این مقاله، شرکت هایی با درآمد شفاف تر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند درآمد در این شرکت ها نشان دهنده تغییر ارزش اقتصادی شرکت است. ما شفافیت را با توسعه شاخصِ مبتنی بر نیروی تبیینِ رابطه بازده- درآمد شرح می دهیم.برای مثال، نشان می دهیم به چه میزان بین درآمد و تغییر در درآمد، همزمان با بازده موجودی با هم ،اختلاف وجود دارد. جهت انجام پروژه معماری به لینک مربوطه مراجعه کنید .

ما پی بردیم که شرکت هایی با درآمد های شفاف تر (همانطور که در بازده مازاد و موجودی یعنی بازده متعاقب به آن اشاره شده ) از هزینه سرمایه کمتری برخوردار اند . همچنین پی بردیم شرکت هایی با درآمد شفاف تر، هزینه های مورد انتظار سرمایه کمتری دارند. یافته های ما مبتنی بر آزمون هایی است که شامل کنترل رشد و سایر اصول شرکت می باشد لذا این عوامل با هزینه های سرمایه در ارتباطند.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) بیان می کنند که هدف کلیه ی صورت های مالی ، بهبود تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران ، وام دهندگان و سایر ارائه دهندگان سرمایه می باشد ؛ تا حدی که صورت های مالی شرکت که شامل درآمد آن می شود، شفاف تر نمایش داده شود ، البته با توجه به ارزش سهام آن، که ممکن است در سطح پایین تری قرار داشته باشد بنابراین این شرکت ها، از هزینه درآمد کمتری برخوردار خواهند بود.

«آرتور لویت» رئیس سابق کمیسیون ارز و اوراق (SEC) این فرضیه را قبول داشته و چنین بیان می کند : «استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا، میزان نقدینگی را افزایش داده و هزینه های سرمایه را کاهش می دهد».

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of