نمایش 1–12 از 19 نتیجه

مقالات ترجمه شده

ارتباط بين دانش رهبري مديريت بر دانش در صنايع غذاييِ استان كردستان

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

ارتباط بين سياست ماليِ شركتي و مديريت سرمايه گذاريِ انعطاف پذير

14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

ارتباط بین عوامل تعیین کننده افشای اطلاعات بر اثرات محیط در شرکت های برزیلی

14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

استفاده از اولتراسوند در حفظ مواد غذایی

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

استفاده از رويكرد مديريت دانش در كسبِ شبكه هاي يادگيري سازماني

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

استفاده از سيستم مديريت ايمن در محيط هاي TQM

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

استفاده از یک روشِ اختياري جهت اثرگذاري بر رفتار

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

انگيزه خدمات عمومي،طراحيِ شغلِ رابطه اي و رضايت شغلي در دولت محلي

11,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

بررسي تجربي در ارتباط با مدیریت دارایی ـ بدهی در بانك هاي هندوستان

11,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

برون سپاريِ ارزيابيِ كيفيتِ عملكرد با استفاده از تجزيه و تحليل پوششيِ داده ها

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

تأثیر سبک ، رضایت شغلی و رابطه کارمند و سرپرست با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده

تأثیرات رهبری تحول-محور سبز بر خلاقیت سبز: پژوهشی هتل‎های توریسی

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید