نمایش 1–12 از 14 نتیجه

مقالات ترجمه شده کامپیوتر

آیا جریان نقدِ آزاد نقشي در همزماني بیش از حد بازده سهام ايفاء مي كند ؟

11,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

ارزيابي مجددِ مديريت سود واقعي از چشم اندازِ سري زماني در يك شركت خاص

8,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

تأثیر نوسان جریان نقدی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای مختلف

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

تحلیل بنیادی اطلاعات

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

تكامل و شكل گيري حسابداري مديريت

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

حسابداری بخش عمومی و حسابرسی در یونان

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

حسابداری و حسابرسیِ بخش عمومی در کشور ایتالیا

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

حسابداری مدیریت و حاکمیت شرکتی : تفسیر نهادیِ مسئله نمایندگی

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در فرانسه

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

محتوای اطلاعات 222 در موردِ اعلام سود 111 :دیدگاهِ نوینی پیرامونِ رفتار میان دوره ای و مقطعی

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقالات ترجمه شده کامپیوتر

نقش حسابداری در سرمایة رفتاری

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید