فیلم آموزش اعمال ضریب ترک خوردگی دیوار برشی در ایتبس

فیلم آموزش اعمال ضریب ترک خوردگی دیوار برشی در ایتبس
قیمت : 2500 تومان
نرم افزار : ایتبس
مدت زمان ویدیو : 19 : 25
مدرس : نوید کج کلاه
ناشر : دانش گستر
برچسب : ضریب ترک خوردگی دیوار برشی،اعمال ضریب ترک خوردگی در ایتبس , اعمال ضرایب ترک خوردگی ستون دیوار در ایتبس , اعمال ضریب ترک خوردگی ستون در ایتبس , ویدیو اموزش ضریب ترک خوردگی دیوار برشی

توضیحات

فیلم آموزش اعمال ضریب ترک خوردگی دیوار برشی در ایتبس

اعمال ضریب ترک خوردگی دیوار برشی در ایتبس :

ما در این آموزش قصد داریم چگونگی اعمال ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی در نرم افزار ایتبس را آموزش دهیم.این آموزش مناسب افرادی می باشد که آشنایی اولیه با نرم افزار ایتبس دارند و دانشجویانی که بخشی از پروژه خود را انجام داده اند و برای اعمال ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی دچار سردرگمی شده اند.

در ابتدا در این آموزش نحوه ی کنترل دیوار برشی ها از حیث ترک خوردگی بررسی می شود که مطابق با ترکیب بار های آیین نامه 2800 اعمال خواهد شد و ساخت این ترکیب بارهای کنترلی آموزش داده میشود. در ادامه نحوه ی کنترل دیوار برشی با این ترکیب بارها را آموزش خواهیم داد و می توانید المان های ترک خورده دیوار را تشخیص دهید.

پس از کنترل ترک خوردگی دیوار مطابق با آیین نامه و ترکیب بارهای آن باید ضرایب ترک خوردگی را مطابق با آیین نامه بتن مبحث 9 اعمال کنیم و در انتها نمایش می دهیم کدام المان ضریب ترک خوردگی را دارد و به آن اختصاص داده ایم و کدام المان دیوار این ضرایب را ندارد.

اگر برای مش بندیی دیوار برشی و ترسیم دیوار برشی مشکل دارید می توانید از ویدیو رایگان فیلم آموزش مدلسازی و ترسیم دیوار برشی در ایتبس استفاده کنید.