• تلفن: 09154896434
  • ایمیل: daneshgostarprj@gmail
  • ساعات کاری: 08:30-23:00

ثبت سفارش پروژه دانشجویی

در مر حله اول شما باید درخواست خود را باتوجه به پروژه خود ثبت کنید. در قسمت سفارش پروژه می توانید اطلاعات خود را وارد کنید . دقت کنید که پروژه دانشجویی با توجه به توضیحات شما صورت خواهد گرفت لزا تمام موارد مربوط به پروژه خود را با جزئیات کامل وارد کنید.