• تلفن: 09154896434
  • ایمیل: daneshgostarprj@gmail
  • ساعات کاری: 08:30-23:00

بررسی انجام پروژه شما

در این مرحله تیم ما در خواست شما را مورد ارزیابی قرار می دهند و باتوجه به درخواست انجام پروژه شما و فایل های ارسالی قیمت را اعلام می کنند. قیمت اعلام شده به نوع در خواست شما بستگی دارد و باید در قسمت توضیحات به دقت تمام موارد را اعلام کنید . به هیچ عنوان نگران تعیین قیمت از سوی ما نباشید چرا که قیمت های اعلام شده کاملا رقابتی خواهند بود . پس با دقت تمام توضیحات را ذکر کنید.