• تلفن: 09154896434
  • ایمیل: daneshgostarprj@gmail
  • ساعات کاری: 08:30-23:00

اعلام قیمت و واریز پیش پرداخت

پس از اعلام قیمت و موافقت از سوی شما می توانید مبلغ پیش پرداخت را واریز کنید . مبلغ پیش پرداخت با توجه به در خواست پروژه و حجم مطالب مورد نیاز آن تعیین خواهد شد . لطفا در قسمت توضیحات در بخش سفارش پروژه به خوبی تمام موارد مورد نیاز خود را توضیح دهید .